m6

Tuotelämmitys

Nestemäisten aineiden lämmitystä höyryllä tai vedellä tarvittavan purkauslämpötilan saavuttamiseksi