teheme front

Yrityksen toiminta

Haminalainen vuonna 1957 perustettu perheyritys, joka kuljettaa neste- ja kaasumaisia tuotteita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kuljetettavista tuotteista noin 80 % on luokiteltu vaarallisiksi. Vuotuinen n. 4 milj. liikevaihto koostuu kuljetussuoritteen lisäksi huolinnasta kuljetussäiliöiden sisäpesuista, huolloista, katsastuksista, tuotteiden lämmityksistä ja varastoinnista. Liikevaihdosta n. 30 % on luokiteltu vienniksi. Kuljetuskaluston huollon hoitaa tytäryrityksemme Tank Service Finland Oy.

Sopimusasiakkaat

Suurimmat sopimusasiakkaamme ovat Oy Teboil Ab, Haanpaa Oy, Woikoski Oy, Moonway Oy. Palvelujamme käyttävät kaikki Suomessa toimivat tankkikonttioperaattorit
ja nestemäisiä tuotteita kuljettavat kuljetusliikkeet.

Tiivistelmä

  • toimipiste Hamina Uusi-summa
  • henkilöstö 30 – 32
  • liikevaihto n. 4 milj. euroa
  • 14 yhdistelmää
  • vuotuinen kuljetussuorite n. 1 milj. kilometriä
  • vuotuinen kuljetussuorite n. 201 000 tonnia
  • säiliöpesuja n. 3000 kpl
  • säiliökatsastuksia n. 200 kpl
  • tuotelämmityksiä höyryllä/vedellä  n. 500 tuntia
  • säiliövarastointi n. 100 tankkikonttia